Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Uroczysta sesja z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice

Uroczysta sesja z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W środę (06.12) odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Tomice. Miała ona wyjątkowy charakter. Została bowiem zwołana z okazji 700-lecia Wsi i Parafii Witanowice. Aby pomieścić ponad 200 zaproszonych gości, obyła się ona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach.

Punktualnie o godz. 10.00 uroczystą sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Szymczak. Przywitał radnych, sołtysów oraz przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Małgorzata Chrapek – Wójt Gminy Wieprz, Bogusław Antos – Wójt Gminy Brzeźnica, Mariusz Krystian – Wójt Gminy Spytkowice, Piotr Domagała – Sekretarz Gminy Zator, Urszula Potoczny – Sekretarz Gminy Polanka Wielka, Piotr Polanek – Dyrektor biura posła na Sejm RP Zbigniewa Biernata, Michał Siwiec-Cielebon – asystent posła na Sejm RP Józefa Brynkusa, Otto Grudek – radny Gminy Wadowice, bryg. Paweł Kwarciak – Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach, insp. Włodzimierz Warzecha – Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, ks. kan. Józef Wróbel – proboszcz parafii w Witanowicach, ks. Bogusław Nagel – wikariusz parafii w Witanowicach, ojciec Marek Kłaput – kapłan rodak, Lucyna Przystał – sołtys Wyźrału oraz Bogusław Habrzyk – sołtys Babicy. Przywitani zostali także kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Tomice, członkowie Rady Parafialnej w Witanowicach, członkowie Rady Sołeckiej w Witanowicach, nauczyciele ZSP w Witanowicach, artyści – mieszkańcy Witanowic oraz darczyńcy, którzy udostępnili zdjęcia i dokumenty do albumu.
Następnie poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego.

Kończymy dzisiaj obchody wielkiego święta wioski i parafii Witanowice. Ten jubileusz 700 lecia jest z jednej strony okazją do namysłu nad przeszłością – ale z drugiej strony chciałbym, aby był istotną cezurą. Momentem ważnym z punktu widzenia naszej przyszłości, naszej drogi ku nowym czasom. 700 lat to 22 pokolenia. Dzisiaj możemy w pełni korzystać z doświadczeń Witanowiczan tamtego okresu. Uczymy się na ich sukcesach. Podziwiamy ich wielką wizję, rozmach, ofiarność i odwagę. Ale także analizujemy ich porażki, niedostatki i wszystkie stracone szanse. Czynimy tak, bo potrafimy czerpać siłę i inspirację z każdego zrządzenia losu. Bo umiemy przezwyciężyć każdą trudność. Bo jesteśmy narodem silnym, dumnym i wytrwałym.
Inspiracją dla moich słów wypowiedzianych przed chwilą były wydarzenia  z całego kończącego się już 2017 roku które miały miejsce w tym sołectwie. Ale nie tylko. Autorem części wypowiedzi był Pan Prezydent Andrzej Duda, który użył ich w dniu wczorajszym w swoim orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym. Te słowa odnoszące się do naszej wielkiej ojczyzny Polski są tak uniwersalne, że pozwoliłem ich sobie użyć mówiąc o naszej małej ojczyźnie Witanowice.
Chciałbym z tego miejsca życzyć Witanowicom kolejnych lat rozwoju bo silne Witanowice to silna Gmina Tomice, to silny Powiat Wadowicki – powiedział Wójt zwracając się do zebranych.

Po zabraniu głosu przez zaproszonych gości Przewodniczący Rady poprosił radnego reprezentującego sołectwo Witanowice – Zbigniewa Kwarciaka o odczytanie, podjętej w dniu 16 listopada br., uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie uczczenia 700-lecia Wsi i Parafii Witanowice. Treść tej uchwały została następnie uroczyście przekazana przedstawicielom wsi: ks. kan. Józefowi Wróblowi – proboszczowi parafii, Janowi Kwarciakowi – sołtysowi wsi oraz Andrzejowi Zielińskiemu – dyrektorowi szkoły.

Zebrani goście wysłuchali następnie odczytu doktora Przemysława Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pt. 700 lat Witanowic oraz oglądnęli wywiad z projektantem i budowniczym kościoła św. Mikołaja w Witanowicach arch. Antonim Mazurem, który udało się uzyskać ze zbiorów Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Głos zabrał także Sekretarz Gminy Ryszard Góralczyk, który zaprezentował wydany z okazji Jubileuszu album „Witanowice na starej fotografii”, będący kroniką fotograficzną dokumentującą kulturę materialną wsi, prezentującą miejsca, ludzi, zdarzenia. Pierwszy egzemplarz tej wyjątkowej publikacji otrzymał ks. kan. Józef Wróbel. Po sesji albumy zostały też przekazane osobom, które udostępniły zdjęcia i dokumenty na potrzeby jego opracowania.

Na zakończenie uroczystej sesji obecnym zaprezentowały się uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach z montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez Dorotę Klaję i Beatę Kokoszkę specjalnie na tą uroczystość.

Po oficjalnym zamknięciu sesji Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Szymczak zaprosił wszystkich na wydarzenia towarzyszące. Przygotowane zostały bowiem wystawy prac miejscowych artystów – mieszkańców Witanowic, dokumentów archiwalnych szkoły w Witanowicach, zdjęć „Witanowice na starej fotografii” oraz prezentacja multimedialna „Obchody Jubileuszu 700-lecia Wsi i Parafii Witanowice”. Oczywiście nie mogło też zabraknąć słynnych już kładzionek ziemniaczanych witanowickich, które do degustacji zostały przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Witanowicach.