Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Te Deum Laudamus za 700-lecie wsi i parafii Witanowice

Te Deum Laudamus za 700-lecie wsi i parafii Witanowice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Od początku tego roku wieś i parafia Witanowice przygotowały się do swojego święta. Organizowano spotkania z lokalnym artystami i pisarzami, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przybliżały dawne zwyczaje i tradycje. W parafii odbyły się misje parafialne i ekstremalna droga krzyżowa. W wiele wydarzeń, które odbywały się w sołectwie wplecione zostały elementy związane z jubileuszem 700-lecia wsi i parafii Witanowice.

Oficjalne uroczystości obchodów 700-lecia wsi i parafii Witanowice zaplanowane zostały na niedzielę (09.07) pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Starosty Wadowickiego Bartosza Kalińskiego i Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego. Rozpoczęły się one Mszą Św. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja, której przewodniczył ks. bp Damian Muskus OFM.

Do udziału w niej zaproszeni zostali m.in. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Poseł na Sejm RP dr Józef Brynkus, Senator RP Andrzej Pająk, Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński, Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, Wicestarosta Wadowicki Andrzej Górecki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Paweł Kwarciak, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Gębala, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego Filip Kaczyński i Rafał Stuglik, Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak wraz z radnymi, Radny Powiatu Wadowickiego Józef Łasak oraz sołtysi, przedstawiciele organizacji sołeckich, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy parafii.

Po Mszy Św. nastąpiło przejście na plac starego kościoła. Tam też odsłonięto pomnik upamiętniający jubileusz 700-lecia wsi i parafii Witanowice. Dokonali tego Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz ks. bp Damian Muskus OFM, który również poświęcił obelisk. Kwiaty pod odsłoniętym pomnikiem złożył Poseł na Sejm RP dr Józef Brynkus.

W tym uroczystym dniu miała miejsce jeszcze jedna podniosła chwila. Z inicjatywy Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, na wniosek Wojewody Małopolskiego, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczony został ks. Józef Wróbel – proboszcz witanowickiej parafii, zaś BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI za zasługi w działalności społecznej i samorządowej odznaczony został Jan Kwarciak – sołtys wsi Witanowice. Odznaczenia wręczył Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali tak niezwykłego jubileuszu. Wojewoda odczytał również list, który do mieszkańców sołectwa skierowała Premier RP Beata Szydło.

Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na tzw. Agapę do Domu Strażaka w Witanowicach. Tam też mieli możliwość obejrzenia okolicznościowego występu pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej jubileuszu 700-lecia wsi i parafii Witanowice.

Całość uroczystości uświetniła swoim udziałem i grą Orkiestra Dęta z Zygodowic z kapelmistrzem Danielem Mruczkiem.