Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Szkoły otrzymały środki z rządowego programu „Aktywna tablica”

Szkoły otrzymały środki z rządowego programu „Aktywna tablica”

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Cztery szkoły podstawowe z naszej Gminy otrzymały wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Dzięki pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez Gminę Tomice do szkół trafią pomoce za kwotę 70.398,99 zł, z czego aż 55.999,00 zł to środki z dotacji.

Zakupione zostaną:

dla SP Radocza – tablica multimedialna z projektorem, projektor oraz laptop;
dla ZSP Witanowice – dwie tablice interaktywne, dwa rzutniki ultraogniskowe oraz laptop;
dla ZSP Tomice – interaktywny monitor dotykowy oraz laptop;
dla SP Woźniki – monitor 65″+OPSi3+Windows, projektor ultrakrótki oraz tablica interaktywna.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. W ramach projektu nastąpi doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), zapewnienie uczniom dostępu do pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane na zajęciach do kształcenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz zapewnienie uczniom a także ich nauczycielom, szkoleń umożliwiających efektywne korzystanie z tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, interaktywnych monitorów dotykowych.