Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Kultura / Sukces „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w naszej Gminie

Sukces „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w naszej Gminie

Opublikowano w dniu: w kategorii: Kultura   Wydarzenia  

Gmina Tomice zakończyła kolejny projekt dotyczący wsparcia finansowego na zakup książek do czterech bibliotek szkolnych. Dzięki „Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa” udało się zakupić dla bibliotek blisko 2000 woluminów. Poza książkami tradycyjnymi zakupiono także e-booki, książki dźwiękowe z myślą o uczniach mających problemy w czytaniu oraz książki z odpowiednio powiększoną czcionką dla uczniów ze szczególnymi trudnościami edukacyjnymi, a także niedowidzącymi.

W trakcie realizacji projektu, którego koszt całkowity wyniósł 30.006,12 zł, w tym z dotacji 24.000 zł, w szkołach zorganizowano wiele imprez promujących czytelnictwo wśród uczniów. Były to m.in. „miesiąc głośnego czytania”, „mikołajkowa akcja wymiany książek przeczytanych”,  „w krainie wierszy Jana Brzechwy”, czy „poczytaj mi na przerwie”. Zrealizowane zostały również projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbiorów bibliotek szkolnych m.in. „bohaterowie naszych lektur” – gdzie zadaniem uczniów było wykonanie gier planszowych na podstawie wybranych lektur, „wydajemy książki z baśniami” – gdzie uczniowie pisali według własnego pomysłu nowe wersje znanych bajek lub też wymyślali nowe, „biblioteki nie omijam” – gdzie uczniowie dzięki kształtowaniu nawyków czytelniczych rozwijali i poszerzali informacje o świecie. Odbyły się również spotkania z rodzicami, podczas których rodzice mieli możliwość wysłuchania prelekcji na temat zalet czytania z dziećmi oraz na temat wpływu czytania na sukcesy w nauce. Na zakończenie projektu  zorganizowano Gminny Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej dla uczniów szkół podstawowych Gminy Tomice.

Jak podkreślono we wnioskach po realizacji tego projektu:

„Głównym rezultatem realizacji Programu było zaciekawienie uczniów dotychczasowym i nowym księgozbiorem bibliotek szkolnych. Świadczy o tym zainteresowanie, jakim cieszyły się konkursy czytelnicze i  konkursy plastyczne. Uczniowie sięgają głównie po książki nowe, reklamowane w prasie i telewizji. Okazało się, że biblioteki szkolne to nie miejsce przechowywania staroci, ale takie gdzie można znaleźć nowości, o których się mówi. Zanotowano wzrost zainteresowania książkami z zakresu literatury fantasy („Baśniobór”, Magiczne drzewo),  jak również literaturą obyczajową – książki K. Siesickiej, J. Chmielewskiej, mówiącej o  problemach i uczuciach współczesnych bohaterów, z którymi dzieci mogą się identyfikować.
Wzrosło zainteresowanie  słuchaniem czytanych podczas zajęć np. świetlicowych wybranych książek. Ponadto można zaobserwować, że uczniowie częściej dyskutują na temat  książek, które wypożyczają. Motywacja do czytania jest tym większa, że są to pozycje niebędące lekturami. Uczniowie chętnie brali  udział w wydarzeniach promujących czytelnictwo co wpłynęło na  rozwijanie pomysłowości, kreatywności, umiejętności współpracy w grupie, integracje zespołów klasowych. Uczniowie  mający trudności w czytaniu przez odpowiednio dobraną literaturą  (trzypoziomowy program wspierania nauki czytania) zrobili postępy w rozwoju techniki czytania i nabrali większej pewności siebie.
Dzieci  w niektórych klasach I pokazały jak potrafią już czytać a rodzice na spotkaniu  zrozumieli istotę codziennego czytania i doskonalenia tej umiejętności.”