Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Stypendyści wyróżnieni

Stypendyści wyróżnieni

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W ostatnich dniach (01-05.03) w czterech placówkach oświatowych odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Tomice, przyznawanych wybitnym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tomice. Po I semestrze roku szkolnego 2018/2019 stypendium otrzymało 64 uczniów, w tym pięciu z nich otrzymało stypendia zarówno za wyniki w nauce jak i za szczególne osiągnięcia. Łączna kwota wypłaconych nagród to 17.500,00 zł. W SP Radocza nagrodzono 9 uczniów, z SP Woźniki – 20, w ZSP Witanowice – 6, a w ZSP Tomice – 29. Najwyższą średnią w I semestrze uzyskał stypendysta w SP Woźniki – 5,73.

Stypendium Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego za wybitne osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne przyznane jest na okres semestru szkolnego i wręczane najzdolniejszym uczniom raz w semestrze. Aby je uzyskać w semestrze szkolnym trzeba uzyskać średnią ocen 5,15 z określonych w uchwale Rady Gminy Tomice przedmiotów oraz posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Nagrody za szczególne osiągnięcia przyznawane są zaś finalistom i laureatom co najmniej wojewódzkiego stopnia konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, zdobywcom trzech pierwszych lokat w klasyfikacji indywidualnej lub zespołowej w zawodach sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego lub też zdobywcom trzech pierwszych lokat stopnia co najmniej wojewódzkiego innych konkursów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom, rodzicom oraz zaangażowanym w pracę z nimi nauczycielom.

Galerie z wręczenia stypendiów znajdują się na stronach internetowych szkół.