Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Sala gimnastyczna w Radoczy uroczyście otwarta

Sala gimnastyczna w Radoczy uroczyście otwarta

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Dzisiejszy dzień (14.09) z pewnością na trwale zapisze się w kronikach sołectwa Radocza. Jej mieszkańców oraz zaproszonych gości zgromadziła wyjątkowo radosna uroczystość – otwarcie i poświęcenie nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Żwirki i Wigury.

Po Mszy Św. odprawionej w kościele parafialnym w Radoczy przez ks. proboszcza Janusza Sołtysa, uczniowie oraz zaproszeni goście przemaszerowali do pachnącego jeszcze świeżą farbą budynku sali gimnastycznej, gdzie rozpoczęła się, od odśpiewania hymnu państwowego, część oficjalna uroczystości.

Jako pierwszy głos zabrała gospodarz obiektu Dyrektor Szkoły Bożena Jurczyk, która powitała licznie przybyłych gości. W otwarciu długo oczekiwanej przez lokalną społeczność sali uczestniczyli m.in.: Małopolska Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Starostwa Wadowicki Bartosz Kaliński, radny Rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak, Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Szymczak wraz z radnymi oraz wykonawca sali Henryk Jurczak. Na zaproszenie odpowiedzieli również dyrektorzy szkół, sołtysi, przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych i mieszkańcy sołectwa.

Na główny punkt uroczystości wszyscy oczekiwali z wielką niecierpliwością. Poproszeni goście symbolicznie, poprzez przecięcie wstęgi, dokonali otwarcia sali gimnastycznej, a następnie ks. proboszcz Janusz Sołtys ją poświęcił. Po tym szczególnym dla społeczności szkolnej momencie głos zabrali zaproszeni goście. W odczytanym przez Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego liście gratulacyjnym, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa napisał:

W imieniu własnym oraz Samorządu Województwa Małopolskiego pragnę złożyć Panu Wójtowi gratulacje oraz życzenia pomyślnej realizacji zadań bieżących oraz kolejnych planów inwestycyjnych.
Z radością przyjmuję fakt, że kolejna placówka szkolna w Małopolsce posiada obiekt o standardzie umożliwiającym wszechstronną edukację sportową dzieci i młodzieży. Jestem pewien, że pieniądze wydane na budowę sali gimnastycznej zostały dobrze spożytkowane, a nowy obiekt będzie dobrze służył społeczności lokalnej i całej Gminie Tomice.
Uczniom – którzy na co dzień korzystać będą z nowego obiektu – życzę, aby osiągali znaczące sukcesy sportowe, a przed wszystkim dobrze się bawili, Jestem pewien, że sala gimnastyczna znacząco Wam w tym pomoże.

Po wielu ciepłych słowach, które padły z ust zaproszonych gości, wszyscy mogli obejrzeć część artystyczną, przygotowaną z tej okazji przez uczniów szkoły. Ostatnim aktem dzisiejszych uroczystości było „DZIĘKUJEMY!!!” ze strony uczniów dla wszystkich, którzy przyczynili się do dzisiejszego święta.