Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Rekordowy Rajd Lotników „Hell’s Angel”

Rekordowy Rajd Lotników „Hell’s Angel”

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

13 września 1944 r. nad Zygodowicami zestrzelono amerykański samolot Liberator B-24 „Hell’s Angel”. Dla upamiętnienia kolejnej rocznicy tamtych wydarzeń PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zorganizowało w poniedziałek (13.09) już po raz trzydziesty pierwszy Rajd Lotników Hell’s Angel.

Miał on na celu uczczenie bohaterskiej śmierci 6 członków załogi bombowca Hell’s Angel – Obywateli Stanów Zjednoczonych w walce o wyzwolenie Polski. Jednocześnie ideą rajdu było ukazanie uczestnikom walorów krajoznawczych Pogórza Śląskiego i Wielickiego oraz zachęcanie do uprawiania różnych form turystyki i rekreacji.

Ok. godz. 9.00 w różnych miejsc naszej gminy oraz gminy Wadowice wyruszyło pod obelisk różnymi trasami blisko 600 uczestników. Mieli oni do wyboru trasy piesze i rowerowe. Na mecie każdy z nich otrzymał pamiątkową plakietkę oraz posiłek.

Na zakończenie rajdu rozpoczęły się główne uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym lotników „Hell’s Angel”, którzy zginęli 77 lat temu nad zygodowickimi polami. Punktualnie o 12.00 uczestników rajdu oraz zaproszonych gości powitała Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice Aneta Homel. Tegoroczne obchody miały bardzo uroczysty charakter. Wzięli w nim udział Państwo Marszałkowie Województwa Małopolskiego: Iwona Gibas i Łukasz Smółka, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik, Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska Tadeusz Gola, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wadowice Anna Rauch, członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wadowice Krystyna Curzydło, Prezes PTTK Oddział „Ziemia Wadowicka” Dyonizy Szczygielski, Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, sołtys wsi Zygodowice Bogusława Kubarek oraz Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od odegrania hymnów narodowych Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski przez Orkiestrę Dętą w Zygodowicach. Po przemowach, przybyli goście złożyli pod obeliskiem, przy którym stanęły poczty sztandarowe, okolicznościowe wiązanki kwiatów.

Na zakończenie Orkiestra Dęta w Zygodowicach wystąpiła z krótkim koncertem, na którym zaprezentowała utwory specjalnie przygotowane na tą wyjątkową uroczystość. Jej występ był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021”.