Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Radni i Wójt złożyli ślubowanie

Radni i Wójt złożyli ślubowanie

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W poniedziałek (19.11) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice po raz pierwszy zebrali się radni VIII kadencji, by wziąć udział w obradach Rady Gminy Tomice. Porządek obrad przewidywał m.in. ślubowanie radnych, wybory prezydium Rady oraz ślubowanie Wójta Gminy Tomice. Pierwszą część obrad poprowadził radny senior Pan Marek Bussler.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach Pan Grzegorz Tomczyszyn, który przedstawił wyniki wyborów samorządowych oraz wręczył radnych zaświadczenia o wyborze. Następnie radni przystąpili do ślubowania. Każdy z nich rotę ślubowania potwierdził słowami „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Kolejnym punktem w porządku obrad były wybory, przeprowadzone w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady Gminy Tomice i dwóch Wiceprzewodniczących. Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki. Przewodniczącym Rady Gminy Tomice został Pan Paweł Adamik, zaś Wiceprzewodniczącymi – Pan Maciej Mrowiec i Pan Szymon Putek.

Podczas obrad ślubowanie złożył także, wybrany na swą drugą kadencję w I turze głosowania, Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski. Również on rotę ślubowania „Obejmując urząd wójta gminy Tomice, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu , a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” zakończył słowami „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

To uroczystej części sesji, radni przystąpili do pracy. Podjęte zostały cztery uchwały powołujące komisje Rady Gminy Tomice w VIII kadencji oraz ustalające ich składy osobowe.

Skład Komisji Rewizyjnej: Zbigniew Kwarciak, Zdzisław Chudy, Bartłomiej Moskała, Stanisław Gajewski, Mirosław Tłomak.
Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Mirosław Tłomak, Paweł Nidecki, Adrian Biłko, Bartłomiej Moskała.
Skład Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Edukacji i Kultury: Marek Bussler, Mieczysław Chojna, Anna Dębska, Mirosław Tłomak.
Skład Komisji Finansów i Infrastruktury: Zbigniew Kwaśny, Szymon Putek, Maciej Mrowiec, Daniel Mruczek, Anna Dębska.