Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Rada obradowała w Domu Strażaka w Lgocie

Rada obradowała w Domu Strażaka w Lgocie

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W czwartek (26.10) odbyła się XXX sesja Rady Gminy Tomice. Tym razem radni obradowali w Domu Strażaka w Lgocie. Powodem wizyty było zakończenie termomodernizacji budynku lgockiej remizy.

Po wysłuchaniu informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym radni przystąpili do rozpatrzenia projektów uchwał, których po wprowadzeniu poprawek do porządku obrad było łacznie osiem.

Rada przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023. Ujęto w nim m.in. działania, które w najbliższych latach powinny być realizowane na obszarze Tomice-Wschód, z wykorzystaniem środków unijnych i środków gminnych. Radni nadali także nową nazwę ulicy w miejscowości Tomice – „ul. Jasna” oraz przyjęli Program współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Radni podczas obrad wyrazili również zgodę na nieodpłatne nabycie z Zasobu Własności Rolnej części działki w Radoczy z przeznaczeniem pod drogę gminną, wyznaczyli nowego inkasenta w sołectwie Radocza oraz wyrazili zgodę na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty” z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych. Rada Gminy dokonała również zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023.