Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Rada obradowała na XVI sesji

Rada obradowała na XVI sesji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Tomice odbyła się w piątek (31.01). Podczas obrad radni tradycyjnie wysłuchali informacji Wójta gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli projekty przedłożonych uchwał.

Do najważniejszych uchwał przegłosowanych przez Radę Gminy Tomice należą:

– ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tomice na rok szkolny 2019/2020 w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
– udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie wspólnego zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa trasy rowerowej VeloSkawa”,
– udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej,
– dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025 oraz w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Ponadto radni rozpatrzyli pięć petycji przesłanych do Rady Gminy Tomice.

W trakcie sesji obyło się też oficjalne pożegnanie dotychczasowego Sekretarza gminy Tomice Ryszarda Góralczyka, który po 21 lata pracy przeszedł na emeryturę.