Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Rada Gminy Tomice obradowała po raz pięćdziesiąty

Rada Gminy Tomice obradowała po raz pięćdziesiąty

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (28.10) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyły się obrady 50 sesji Rady Gminy Tomice VIII kadencji. Poprowadził jej wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Mrowiec. Po wysłuchaniu informacji o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, przedstawionej przez Wójta Witolda Grabowskiego, radni rozpatrzyli dziewięć projektów uchwał.

Radni Rady Gminy Tomice:

– dokonali zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 oraz w wieloletniej prognozie finansowej,

– określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości (uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.),

– określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych (uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.),

– udzielili pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Wadowickiemu w formie dotacji celowej w wysokości do kwoty 1.500,00 zł na realizację zadania pn. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wadowickiego,

nadali nazwę „ulica Ofiar Pacyfikacji” drodze położonej w miejscowości Lgota,

– zaliczyli do kategorii dróg gminnych, dziesięć dróg wewnętrznych na terenie gminy Tomice,

– uznali za bezzasadną petycję dotyczącą utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,

– powołali radnego Adriana Biłko skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tomice.