Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Przedwakacyjna sesja Rady Gminy Tomice

Przedwakacyjna sesja Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (24.06) odbyła się XVII w tej kadencji sesja Rady Gminy Tomice. Radni, zgromadzeni w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice, wysłuchali informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli sześć projektów uchwał.

Wśród uchwał, które zostały przyjęte podczas obrad, najważniejsze dotyczą nowych rozwiązań związanych z gospodarką opadami komunalnymi. Rada uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice. Wprowadza on m.in. możliwość selektywnej zbiórki popiołu i odpadów zielonych, odbiór odpadów w miesiącach od maja do września dwa razy w miesiącu oraz możliwość oddawania odpadów komunalnych zebranych selektywnie i odpadów zielonych w tzw. PSZKOu – punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który zostanie utworzony na terenie naszej Gminy. Rada określiła ponadto szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów oraz termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice.

Rada Gminy Tomice, po wysłuchaniu informacji przedstawiciela WPWiK, zatwierdziła również taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach. Zaczną one obowiązywać 1 sierpnia 2016 r.
Podczas obrad zostały również przyjęte zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 oraz przejęto w użytkowanie nieruchomość położoną w Lgocie, z przeznaczeniem pod ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci.