Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Przedszkolaki z Radoczy „startują” z nauką w nowym przedszkolu

Przedszkolaki z Radoczy „startują” z nauką w nowym przedszkolu

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W czwartek (08.03) odbyła się w Szkole Podstawowej w Radoczy wyjątkowa uroczystość. Po kilku miesiącach wytężonych prac remontowych i modernizacyjnych za kwotę blisko 500.000 zł oddano do użytku nowe pomieszczenia przedszkolne dla dwóch oddziałów przedszkolnych.

Uroczystość rozpoczęła się na sali gimnastycznej. W obecności zaproszonych gości m.in. Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie Krzysztofa Szpary, Przewodniczącego Gminy Tomice Zygmunta Szymczaka oraz radnych: Adama Kukuły, Marka Busslera, Pawła Adamika, Sekretarza Gminy Tomice Ryszarda Góralczyka, ks. proboszcza Janusza Sołtysa, Kierownika ZEAS-u Agnieszki Świerguła oraz dyrektorów szkół: Lidii Wilk i Andrzeja Zielińskiego, prezes KGW w Radoczy Elżbiety Janik, naczelnika OSP w Radoczy Jerzego Rączki, kierownika budowy Michała Sopickiego, inspektora nadzoru Adama Porębskiego, projektanta Mirosława Barcika a także wykonawcy prac budowlanych Krzysztofa Pietruszki główni bohaterowie – maluchy z dwóch oddziałów przedszkolnych zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne. Oni też w tym dniu zostali oficjalnie pasowani na przedszkolaków. Dyplomy z tej ważnej dla nich chwili odebrali z rąk Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego oraz Dyrektor SP w Radoczy Anny Adamik.

W części oficjalnej Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski podziękował dyrekcji, pracownikom placówki oraz wszystkim osobom, które pomagały przy inwestycji. Szczególe podziękowania złożył na ręce właściciela firmy „Grafiti” z Tomic, która tak sprawnie zrealizowała inwestycję oraz osób przy niej współpracującym. Dzieciom natomiast życzył samych sukcesów oraz radości z pobytu w nowym przedszkolu.

Po zakończonym apelu goście udali się przed budynek nowo wyremontowanego przedszkola. Tam po zasadzeniu symbolicznego drzewa , uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu oddano obiekt do użytku. Oczywiście można było go też zwiedzić, a zaprezentowana wystawa zdjęć pokazała wszystkim uczestnikom jak zmienił się wygląd „starego” budynku. Nie mogło też zabraknąć z tej okazji prezentów dla najmłodszych, które wręczyli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski wraz z radnymi, Kierownik ZEAS-u i dyrektorzy szkół oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Radoczy.

Nowe przedszkole, którego adaptacja i przebudowa została całkowicie zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu Gminy Tomice, będzie z pewnością służyło najmłodszym mieszkańcom Radoczy.