Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Promocja projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Promocja projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W poniedziałek 16 września gminy powiatu wadowickiego, w tym Gmina Tomice, zawarły porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w sprawie współpracy na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych w związku z realizacją przez WUP trzech projektów: „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” i „Nowy Start w Małopolsce”.

Projekty te współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na mocy zawartych porozumień gminy zobowiązały się do promocji ww. projektów na swoim terenie.

Projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” to konkretna oferta dla mieszkańców regionu – można otrzymać niemal 7000 zł dofinansowania na szkolenia za pośrednictwem systemu bonów szkoleniowych. Głównym celem projektów jest podnoszenie kompetencji językowych, cyfrowych i zawodowych zgodnie ze wskazaniami przeprowadzonego wspólnie z doradcą zawodowym Bilansu Kariery.

Projekt „Nowy Start w Małopolsce” skierowany jest do osób powracających z zagranicy, pozostających bez pracy, w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania na dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.

Więcej o projektach na stronach WUP w Krakowie: