Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Pozyskane dodatkowe środki na edukację

Pozyskane dodatkowe środki na edukację

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Gmina Tomice ze swoim projektem „Akademia kompetencji kluczowych w gminie Tomice” znalazła się na wysokim 24 miejscu (wśród 86 pozytywnie rozpatrzonych wniosków).

Dzięki zdobytym środkom doposażone i unowocześnione zostaną pracownie informatyczne, przyrodnicze i matematyczne w Szkole Podstawowej w Radoczy, w Szkole Podstawowej w Witanowicach, w Szkole Podstawowej w Woźnikach i w Gimnazjum w Tomicach. W pracowniach uczniowie będą mogli korzystać m.in. z tablic interaktywnych, tabletów i laptopów.

Zakres projektu obejmuje również dodatkowe zajęcia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i programowania oraz szkolenia nauczycieli. Projekt obejmie łącznie w ciągu dwóch lat 136 uczniów oraz 19 nauczycieli.

Dofinansowanie na kwotę 384.309,35 złotych to aż 95% wartości projektu, jego całkowita wartość  wynosi 404.536,25 złotych