Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Postanowienie Nr 62/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III

Postanowienie Nr 62/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Postanowienie Nr 62/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 59/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 15 czerwca 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
Bartłomiej Migda

Gm. Tomice

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: sala gimnastyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach, ul. Dworska 9a, 34-100 Tomice

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 15:00