Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 5 listopada 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 5 listopada 2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Tomice

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000m 1349 i 1432) postanawiam, co następuje:

§ 1.

Zwołać I sesję nowo wybranej Rady Gminy Tomice na kadencję 2018-2023 w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w Ośrodku Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, ul. Dworska 9.

§ 2.

Ustalić porządek obrad:

1) Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
4) Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,
5) Wybór Przewodniczącego Rady.
6) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
7) Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Tomice.
8) Ślubowanie Wójta Gminy Tomice.
9) Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Tomice.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
Bartłomiej Migda