Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Porozumienie podpisane

Porozumienie podpisane

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W poniedziałek (24.04) wójtowie gmin Tomice i Brzeźnica podpisali dwustronne porozumienie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach” oraz porozumienie z Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach.

Przedmiotem porozumienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej zasilającej w wodę Stację Uzdatniania Wody w Witanowicach w związku z ciągłym wzrostem zużycia wody na terenie gmin Tomice i Brzeźnica, skutkującym okresowymi brakami wody w ujęciach wodnych na Skawie. Rozbudowa istniejących przy Skawie studni, czy też zmiana sposobu poboru wody ze Skawy na powierzchniowy, ze względu na lokalizację na obszarze Natura 2000 są wręcz niemożliwe i bardzo kosztowne. Stąd decyzja o zaopatrzeniu w wodę z sieci wodociągowej WPWiK zlokalizowanej na terenie Tomice.

Porozumienie międzygminne zakłada, że gminy Tomice i Brzeźnica sfinansują po połowie dokumentację projektową i budowę do końca 2018 roku rurociągu przesyłowego na odcinku o długości ok. 1200 m – od ulicy Łęg w Tomicach do Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach. Całkowity koszt zadania wyniesie od 1,5 do 2 mln zł. Na jego realizację Gmina Tomice, jako partner wiodący porozumienia, będzie poszukiwać możliwości dofinansowania inwestycji ze środków krajowych lub unijnych.

W ramach trójstronnego porozumienia, spółka WPWiK zobowiązała się do wybudowania na własny koszt drugiego odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 1210 m, od ul. Wadowickiej do ul. Łęg, oraz hurtowej sprzedaży wody dla gmin Tomice i Brzeźnica w ilości co najmniej 300m3 na dobę. Strony porozumienia założyły możliwość wybudowania tego odcinka wodociągu na koszt gmin Tomice i Brzeźnica, a w następstwie odstąpienie od obowiązku poboru wskazanej ilości wody na dobę.