Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Ponad 3 mln dotacji na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Ponad 3 mln dotacji na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Wnioski tylko 40 podmiotów (na ogólną liczbe 136 złożonych) znalazły sie na liście zatwierdzonych do dofinansowania operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tym gronie znalazł się również wniosek złożony przez Gminę Tomice.

Planowana operacja dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Tomice. Jej celem operacji jest wsparcie lokalnego rozwoju infrastruktury, poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o łącznej długości 1,246 km w miejscowościach Witanowice i Radocza oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3,005 km w miejscowościach Radocza i Tomice w Gminie Tomice, a także zakup agregatu prądotwórczego na stację uzdatniania wody w Witanowicach.

Inwestycja umożliwi mieszkańcom gminy Tomice dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach dotychczas nieskanalizowanych i niezwodociągowanych, zniweluje występujące niedobory wody, podniesie niezawodność funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, poprawi standard i komfort życia mieszkańców, podniesie atrakcyjności obszaru pod względem inwestycyjnym, poprawi jakość środowiska w rejonie operacji.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 4.529.210,00 zł. Na ten cel uzyskano pomoc z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 3.267.399,00 zł.