Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Pierwszy z miejscowych planów przyjęty

Pierwszy z miejscowych planów przyjęty

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (28.09) odbyła się przedostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Tomice. Podczas obrad radni wysłuchali informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli 8 projektów uchwał.

Rada Gminy Tomice podczas XL sesji:

– udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w formie dotacji celowej w kwocie 8.000,00 zł na dofinansowanie w bieżącym roku zakupu karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem;
– udzieliła pomocy finansowej w kwocie 2.330,00 zł w postacie dotacji celowej na rok 2019 dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej;
– dokonała zmiany w granicach obszaru nr 2 w sołectwie Radocza wyłączonego z procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radocza;
– uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radocza – obszar 1;
– ogłosiła tekst jednolity Statutu Gminy Tomice,
– wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki położonej w miejscowości Tomice z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Dworska,
– dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023.