Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Październikowe obrady Rady Gminy

Październikowe obrady Rady Gminy

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W październiku br.obrady Rady Gminy Tomice VIII kadencji zostały zwołane przez jej Przewodniczącego Pawła Adamika dwukrotnie tj. 18 października i 29 października.

Na nadzwyczajnej XXXIV sesji (18.10) radni dokonali zmian w uchwale budżetowej, które pozwoliły na ogłoszenie jeszcze w tym roku przetargu na remont drogi gminnej ul. Podlesie w Tomicach. Było to możliwe dzięki środkom, które gminie Tomice zostały przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W piątek (29.10) radni wysłuchali informacji Wójta Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy Tomice w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli osiem projektów uchwał.

Rada Gminy Tomice:
– dokonała zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2027;
– dokonała zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tomice;
– zmieniła stawki średnich cen paliwa na rok szkolny 2021/2022;
– określiła szczegółowe warunki przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi, jak również tryb ich pobierania;
– wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia o utworzeniu wspólnej straży gminnej pomiędzy gminami: Brzeźnica, Spytkowice i Tomice;
– przekazała do podmiotów właściwych dwie petycje złożone przez mieszkańca gminy.