Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Partnerska wizyta w Trstenie

Partnerska wizyta w Trstenie

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Wójt Witold Grabowski, sekretarz gminy Ryszard Góralczyk, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice Aneta Homel i nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach Helena Knapczyk reprezentowali Gminę Tomice na spotkaniu miast i gmin partnerskich zorganizowanym na Słowacji przez Miasto Trstená w dniach 7-9 listopada 2019 r. Spotkanie było elementem projektu „Przyszłość dla nas, naszych dzieci, naszej Unii”, który został sfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 „Europa dla obywateli”, Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.1. Partnerstwo miast.

“Europa dla obywateli” to program UE wspierający samorządy i organizacje pozarządowe, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.Partnerska wizyta w Trstenie

W ramach Działania 2.1. Partnerstwo miast realizowane są projekty współpracy międzynarodowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, mające na celu mobilizowanie obywateli z miast i gmin partnerskich do społecznego i politycznego angażowania się oraz wolontariatu. Projekty współpracy obejmują zarówno formalne, jak i nieformalne partnerstwa miast i gmin państw Unii Europejskiej.

Partnerstwo w projekcie „Przyszłość dla nas, naszych dzieci, naszej Unii” tworzyli: Lider projektu – Miasto Trstená (Słowacja) wraz z Partnerami z Polski (Gmina Jabłonka, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Tomice, Miasto Ozorków), Czech (Miasto Hořice, Miasto Žirovnice), Węgier (Miasto Isaszeg), Słowacji (Miasto Želiezovce, Miasto  Žarnovica) oraz organizacje społeczne: Comite de Jumelage „Pays de Bray-Orava” z Francji, OZ MAS Orava – Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy.

Celem projektu było promowanie aktywnego uczestnictwa obywateli na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, z naciskiem na stosowanie zasad demokracji, współpracy i tolerancji w środowisku Unii Europejskiej oraz przyczynianie się do zbliżania krajów UE, nawiązywania nowych partnerstw, przyjaźni i więzi.

Główne działania w projekcie „Przyszłość dla nas, naszych dzieci, naszej Unii” stanowiły połączenie profesjonalnego programu z działalnością kulturalną, sportową i społeczną, łączącą różne kultury, oraz wymiany doświadczeń i poglądów na aktualne tematy polityczne i gospodarcze między przedstawicielami i obywatelami miast i gmin partnerskich UE.

W ramach projektu odbyły się:
– debata publiczna na temat „Wolność nie jest sprawą oczywistą” w 30. rocznicę aksamitnej rewolucji, która przyniosła obalenie komunizmu na Słowacji i w Czechach,
– dyskusja na temat „Jak młodzi ludzie widzą przyszłość Europy” dotycząca możliwości studiowania i pracy za granicą,
– prezentacja programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+ na lata 2014-2020,
– prezentacja Europejskiego Korpusu Solidarności, umożliwiającego młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą,
– prezentacja programu „Młodzież w Europie – Wolontariat Europejski”,
– spotkanie ze słowackimi posłami do Parlamentu Europejskiego,
– prezentacja dobrych praktyk poszczególnych partnerów projektu (prezentacja projektów finansowanych przez UE),
– targi rękodzieła ludowego i prezentacja dziedzictwa kulturowego,
– prezentacja i degustacja produktów regionalnych,
– występy zespołów artystycznych,
– turniej miast i gmin partnerskich w kręgle,
– wystawa prac dzieci i młodzieży z miast i gmin partnerskich zgłoszonych do konkursu plastycznego „Piękno mojego regionu, które pokażę gościowi z Unii Europejskiej”,
– wystawa fotograficzna o współpracy partnerów projektu,
– stoisko Informacji Europejskiej Europe Direct – Trstená.

W zorganizowanym w ramach projektu konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży „Piękno mojego regionu, które pokażę gościowi z Unii Europejskiej” wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Tomice. Wyróżnienie w konkursie otrzymała praca Marceliny Dubel z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach. Gratulujemy!