Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Tomickie gimnazjum z lotu ptaka – niezwykły filmik

Tomickie gimnazjum z lotu ptaka – niezwykły filmik
Bardzo ciekawą formę promocji zaprezentowało na swojej stronie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach. Oglądając kilkunastominutowy filmik możemy podziwiać gimnazjum oraz najbliższe jego okolice, w tym piękne tomickie stawy, z lotu ptaka. Widok z drona z pewnością robi wrażenie.
więcej

Szkoła w Woźnikach dąży do poprawy bezpieczeństwa

Szkoła w Woźnikach dąży do poprawy bezpieczeństwa
W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa w Woźnikach przystąpiła do Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanego na terenie województwa małopolskiego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, w celu poprawy bezpieczeństwa w szkole i wokół niej. W związku z tym w październiku 2015 r. odbyło się spotkanie organizacyjne, na które został zaproszony koordynator projektu z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach - asp. sztab. Zbigniew Przybek. Zdiagnozowano poziom bezpieczeństwa na terenie szkoły i w jej najbliższym otoczeniu.
więcej

Tour de Pologne znów odwiedzi gmine Tomice

Tour de Pologne znów odwiedzi gmine Tomice
Rozpoczęły się przygotowania organizacyjne do tegorocznego 73. Tour de Pologne UCI World Tour, który odbędzie się w dniach 12-18 lipca 2016 r. Trasa III etapu (240 km), w dniu 14 lipca, przebiegać będzie z Zawiercia do Nowego Sącza. Tym samym największe sławy światowego kolarstwa będziemy mogli zobaczyć, gdy przemierzać będą teren naszej Gminy.
Sport   Wydarzenia  
więcej

Najmłodsi uczniowie poetycko o wiośnie

Najmłodsi uczniowie poetycko o wiośnie
We wtorek (22.03) w ZSP w Tomicach odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt. "Wiosna w poezji dziecięcej" zorganizowany przez Barbarę Kuśpik, Gabrielę Kwarciak i Małgorzatę Kalińską. Konkurs skierowany był do dzieci 5-6 - letnich z Gminy Tomice. W szkolnej auli zebrali się wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami, wychowankowie oddziałów IV i V oraz jury: Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tomicach Maria Paśnik, Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tomicach Józef Żegliński oraz przedstawiciel Rady Rodziców Kinga Pala.
więcej

„Już pływam” kolejny raz w gminie Tomice

„Już pływam” kolejny raz w gminie Tomice
Ruszyła kolejna edycja projektu "Już pływam" realizowanego pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Projekt przewiduje zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację nauki pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.W gminie Tomice projektem objętych jest 120 uczniów klas I-VI szkół podstawowych, czyli prawie 25% ogólnej ich liczby. Uczniowie tworzą 8 grup, z których każda liczy 15 osób. Kurs obejmuje 16 zajęć 45-minutowych nauki pływania na krytej pływalni "Delfin" w Wadowicach. Potrwają one do 30 czerwca 2016 r.
więcej

Jeśli jabłecznik to tylko Radoczański !

Jeśli jabłecznik to tylko Radoczański !
2 marca 2016 r. to historyczna data dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy, ponieważ Radoczański jabłecznik znalazł się na liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie od dziś wiadomo, że to produkt unikalny, wypiekany od 30 lat na zajęciach z technologii gastronomicznej. Ten przepis powstał z połączenia różnorodnych, przyniesionych przez uczniów przepisów i ustnych przekazów gospodyń ceniących sobie niepowtarzalne smaki.
więcej

„Kładzionki ziemniaczane Witanowicke” produktem tradycyjnym

„Kładzionki ziemniaczane Witanowicke” produktem tradycyjnym
W środę (30.03) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie Małopolskiej Rady ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego. Na spotkaniu rozpatrzono pozytywnie 10 wniosków złożonych przez wytwórców produktów tradycyjnych, w tym wniosek o rejestrację "kładzionek ziemniaczanych witanowickich".
więcej

Pracowali nad strategią rozwoju gminy Tomice

Pracowali nad strategią rozwoju gminy Tomice
Przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "DELTA PARTNER", w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016 - 2025, przeprowadzili w naszej Gminie, zorganizowane przez Urząd Gminy Tomice we wtorek (22.03), dwa spotkania warsztatowe. Pierwsze odbyło się z udziałem pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, drugie - z sołtysami, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami.
więcej

Otrzymali medale za „Zasługi dla obronności kraju”

Otrzymali medale za „Zasługi dla obronności kraju”
We wtorek (22.03) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach miała miejsce podniosła uroczystość. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu ppłk Andrzej Bandoła wręczył srebrne medale za "Zasługi dla Obronności Kraju" rodzicom, których co najmniej troje dzieci odbyło służbę w szeregach Wojska Polskiego.
więcej

Złożył ślubowanie podczas XIV sesji rady gminy Tomice

Złożył ślubowanie podczas XIV sesji rady gminy Tomice
We środę (23.03) odbyła się XIV sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji. Najważniejszym punktem obrad było złożenie ślubowania przez Stanisława Gajewskiego - radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 8. Obrady rozpoczęły się od wręczenia Stanisławowi Gajewskiemu przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach Antoniego Kwarciaka zaświadczenia o wyborze na radnego. Następnie po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Zygmunta Szymczaka roty ślubowania, nowo wybrany radny zakończył ją słowami "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg".
więcej