logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
sobota, 30 września 2023
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Odnawialne źródła energii w twoim domu

Odnawialne źródła energii w twoim domu

Odnawialne źródła energii w twoim domu

W piątek (30.06) w Gminnym Ośrodku Kultury w Tomicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące uzyskania wsparcia finansowego na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”, podczas którego przedstawiciel firmy „VOLTAIKA” zaprezentował szczegóły dotyczące udziału w projekcie oraz przedstawił problematykę odnawialnych źródeł energii. W spotkaniu wzięło udział 23 mieszkańców.

Celem Programu „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Tomice poprzez znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery oraz produkcję darmowej energii. Na realizację Programu Gmina Tomice wraz z gminami Doliny Karpia planuje pozyskać środki od Zarządu Województwa Małopolskiego. Przewiduje się, że mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych instalacji.

Realizacja projektu zależeć będzie od liczby złożonych ankiet na obszarze Doliny Karpia oraz pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów planowany jest na III kwartał 2017 r.

Mieszkańców zainteresowanych wsparciem finansowym na wykorzystanie OZE prosimy o wypełnienie ankiety (pobierz) i złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Tomice ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice pok. nr 2 lub przesłanie skanem na adres mailowy: eko-doradca@tomice.pl do 14 lipca 2017 r.

Do pobrania:
PREZENTACJA ZE SPOTKANIA