Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Od 90 lat „chce Im się chcieć”

Od 90 lat „chce Im się chcieć”

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Msza św. w kościele pw. śśw. Joachima i Anny w Tomicach rozpoczęła uroczystości 90-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Tomicach. Po niej szacowne jubilatki oraz zaproszeni goście udali się do remizy tomickiej jednostki OSP, gdzie odbyła się oficjalna część jubileuszu.

Przybyłych m.in. Senatora RP Andrzeja Pająka, księdza proboszcza Aleksandra Kasprzyka, księdza kanonika Edwarda Dalekiego, Starostę Wadowickiego Eugeniusza Kurdasa, Zastępca Dyrektora Krakowskiego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Mirosława Borutę Krakowskiego, Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krzysztofa Cichonia, Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będącego jednocześnie asystentem społecznym Posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego Mateusza Przejczowskiego, Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Tomice Pawła Adamika wraz z radnymi: Adrianem Biłko, Stanisławem Gajewskim, Zdzisławem Chudym, radnego Rady Powiatu Wadowickiego Zdzisława Kalińskiego, Prezesa Stowarzyszenia Dolina Karpia Franciszka Sałaciaka, Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Tomice Anetę Homel, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Józefa Żeglińskiego, Prezesa Stowarzyszenia Wioski Naszych Marzeń Elżbietę Janik, Sołtysa wsi Tomice Jarosława Strózika, Prezesa OSP Tomice Macieja Mrowca, Prezesa Zakładów Mięsnych „Brado-2” Adama Sochę oraz Zygmunta Szmczaka, Mirosławę Antos, Jadwigę Sopicką i Ryszarda Góralczyka przywitała prezes KGW Grażyna Adamczyk.

Po powitaniu gości i uroczystym obiedzie, długoletnia prezes Koła Maria Zubel przybliżyła zebranym jakże bogatą 90-letnią historię Koła Gospodyń Wiejskich w Tomicach – historię, która rozpoczęła się w 1932 r, gdy z inicjatywy sekretarza Kółka Rolniczego w Tomicach i delegata Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Wadowicach Józefa Śliwy kierownicza Szkoły Powszechnej w Tomicach Wiktoria Sapińska zakładała Koła Gospodyń Wiejskich, do którego przystąpiło wtedy 33 członkiń.

W tym uroczystym dniu wiele ciepłych słów i serdecznych życzeń oraz upominków i listów gratulacyjnych otrzymały od zaproszonych gości same jubilatki. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski powiedział m.in. „To dzięki Wam, drogie Panie, podtrzymywana jest wspaniała tradycja i kultura na wsi. Za Wasz cały dorobek, wspaniałą pracę, w imieniu własnym i w imieniu władz samorządowych Gminy pięknie dziękuję”.

Nie mogło zabraknąć oczywiście tortu i gromkiego „100 lat”. Ten niezwykły jubileusz został okraszony także wyjątkowym wydawnictwem. Ryszard Góralczyk ze współpracy z Grzegorzem Łopateckim opracowali przepięknie ilustrowane wydawnictwo będące podsumowaniem 90 lat działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Tomicach, które dzięki wsparciu finansowemu Gminy Tomice zostało przekazane wszystkim obecnym na jubileuszu gościom i członkiniom Koła.

Po życzenia i prezentach przyszedł też czas na występy artystyczne, które zakończyły oficjalne uroczystości 90-lecia. Na scenie zaprezentowały się jubilatki tworzące zespół śpiewaczy „Biesiada”, które w charakterystyczny dla siebie sposób bawiły zebranych przyśpiewkami przeplatanymi wspomnieniami oraz panie z zaprzyjaźnionego Koła Gospodyń Wiejskich z Jaszczurowej.

90 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Tomicach bardzo trafnie podsumowała Krystyna Jacek – poetka z Witanowic, która napisała specjalnie dla Koła piosenkę, której treść przytaczamy poniżej.

„90 lat KGW Tomice”

I. W dzisiejsze święto proponujemy wspomnienie ważnych spraw,
bo to okazja niebagatelna, wszak dziewięćdziesiąt lat.
Istnieje koło i się rozwija, z czego cieszymy się,
w grupie nam zawsze miła czas mija, pracować nam się chce.
Ref. Piękne wycieczki, ogniska, śpiewy, pełnej zabawy moc,
to nas raduje i rozwesala wciąż.
II. Współpracujemy ze strażakami, cenimy to owszem są oni młodzi,
no i przystojni, my przy nich też młode.
W GOKu i Gminie nasze kontakty nieskazitelne są,
nie ma dystansu, ni żadnych barier, po prostu drugi dom.
Ref. Bierzemy udział w różnych konkursach, projektach, naradach,
integrujemy się, z dziećmi na zabawach,
wszak najważniejsza przecież tradycja, palmy czy pisanki,
a na dożynkach przepiękne są wianki.
III. W dolinie karpia i innych kołach my z nimi za „pan brat”
i wcale nie rywalizujemy to nie jest żaden żart.
Bierzemy udział w uroczystościach w gminie i kościele,
gościmy z Bielska pielgrzymujących, których bardzo wiele.
Ref. Ogromna radość dają wycieczki w różne części Polski,
zwiedzamy wszystko tam – to jest dla nas czas boski.
Zespół śpiewaczy zwany „biesiada” wszystkim się podoba,
bo jak śpiewamy, to każdy posłucha.
IV. Dwa lata temu świat ogarnęła zmora covidowa,
świat się zatrzymał, pandemia przecież zgoła nerwowa.
A w koło pustka, dużo zwątpienia, brak spotkań i śpiewu,
to było smutne i nienormalne, nie było do śmiechu.
Ref. Ufamy Bogu, że będzie lepiej i spokój nastanie,
będziemy nada realizować to nasze zadanie.
Dziś dziękujemy za Wasze przyjście, za wiele cennych rad,
liczymy na to, że odczekamy, aby uczcić 100 lat.

Od 90 lat "chce Im się chcieć"