Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Ocenili bezpieczeństwo i porządek publiczny w naszej Gminie

Ocenili bezpieczeństwo i porządek publiczny w naszej Gminie

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piatek (26.04) obyła się VII sesja Rady Gminy Tomice. W jej trakcie ślubowanie złożył nowo wybrany radny Grzegorz Wojnowski. Radni wysłuchali informacji Wójta o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Tomice w 2018 r.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach mł. insp. rober Michna poinformował, że na terenie gminy w ubiegłym roku popełniono 14 przestępstw w 7 głównych kategoriach m.in.5 przestępstw kradzieży z włamaniem, 7 przestępstw kradzieży oraz 1 przestępstwo uszkodzenia ciała. Znacznie wzrosła ilość przestępstw narkotykowych. Stwierdzono ich aż 16 (w 2017 roku – 1).
Na terenie gminy Tomice policjanci podjęli łącznie 271 interwencji, z czego 61 to interwencje domowe. W ich trakcie sporządzono 10 niebieskich kart.
W 2018 r. na drogach gminy doszło do 12 wypadków drogowych. Zginęła 1 osoba, a 23 osoby zostały ranne. Odnotowano również 60 kolizji drogowych. Zatrzymano 14 nietrzeźwych kierujących w stanie nietrzeźwości oraz 2 kierujących po spożyciu alkoholu.
W ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2018 r. odnotowano 31 zgłoszeń. 5 z nich potwierdzono, 11 wyeliminowano, a 15 nie potwierdzono. Wśród wszystkich zgłoszeń 20 dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, 3 – nieprawidłowego parkowania, 3 – niewłaściwej infrastruktury drogowej, a po 1 – spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, dzikich wysypisk śmieci, złej organizacji ruchu drogowego, aktu wandalizmu i bezdomności.

Radni podczas sesji rozpatrzyli 11 projektów uchwał:
– uchwali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Woźniki,
– przyjęli Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice na lata 2019-2021,
– ustalili plan sieci ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,
– określeni tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
– ustaleni wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach na poziomie 400,00 zł,
– udzielili pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1766K Tomice – Piekło poprzez budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Tomice,
– udzielili pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową dróg powiatowych nr 1767K Wadowice – Wieprz oraz 1764K Tomice – Przybradz polegającą na budowie chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w miejscowości Tomice,
– uchylili uchwałę Nr VI/73/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego,
– dokonali zmiany uchwały Nr III/32/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024.