Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Obradowała Rada Gminy Tomice

Obradowała Rada Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (27.08) odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji. Radni wysłuchali informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli siedem projektów uchwał.

Rada Gminy Tomice:

– zwiększyli dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomicach na zakup lekkiego samochodu  ratowniczo-gaśniczego do kwoty 125.000,00 zł,

– dokonali zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2027,

– wyrazili zgodę na poniesienie kosztów w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania związanego z remontem umocnień siatkowo-kamiennych na potoku Zygodówka na odcinku 55 m w miejscowości Zygodowice,

– określili średnią cenę paliwa w Gminie Tomice na rok szkolny 2021/2022,

– rozpatrzyli petycję dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na ul. Podlas w Lgocie – petycja została skierowania do podmiotu właściwego tj. Wójta Gminy Tomice,

-przyjęli projekt zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tomice oraz zobowiązali Wójta do przekazania projektu zmiany regulaminu do organu regulacyjnemu celem jego zaopiniowania.