Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Nowy zarząd oddziału gminnego związku OSP RP wybrany

Nowy zarząd oddziału gminnego związku OSP RP wybrany

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W sobotę (23.04) w Domu Strażaka w Lgocie spotkali się delegaci gminnych jednostek OSP, aby wziąć udział w XI zjeździe sprawozdawczo – wyborczym Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomicach. Obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście: Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak, Radny Rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak, Komendant Powiatowy PSP bryg. Paweł Kwarciak, członek Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Józef Cholewka oraz członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie dh Antoni Kwarciak.

Podczas obrad delegaci oraz goście wysłuchali sprawozdania Zarządu przedstawionego przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach dh Stanisława Zająca. On też przekazał zebranym opracowaną w formie broszury szczegółową informację z pięcioletniej działalności Zarządu oraz poszczególnych jednostek OSP na rzecz całego społeczeństwa naszej Gminy w myśl zasady „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Podkreślił, że w trakcie kadencji 2011-2016 gminne straże otrzymały z budżetu Gminy aż 1.860.000,00 zł. Ze środków tych sfinansowano m.in. remonty i termomodernizacje remiz oraz zakup nowych samochodów dla jednostek OSP.

Po zatwierdzeniu wszystkich stosownych sprawozdań delegaci podjęli uchwałę o powołaniu nowych władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach, który po ukonstytuowaniu się będzie pracował w następującym składzie:

Prezes – dh Stanisław Zając (OSP Lgota),
I wiceprezes – dh Tadeusz Mrowiec (OSP Witanowice),
II wiceprezes – dh Tomasz Warzecha (OSP Zygodowice),
III wiceprezes – dh Maciej Morwiec (OSP Tomice),
Skarbnik – dh Leszek Żak (OSP Radocza),
Sekretarz – dh Zbigniew Kwarciak (OSP Witanowice),
Członek Prezydium – dh Paweł Kwarciak (OSP Witanowice),
Członek Prezydium – dh Mateusz Stybak (OSP Woźniki),
Komendant gminny – dh Piotr Biliński (OSP Radocza),
Członkowie Zarządu – dh Dariusz Folga (OSP Woźniki), dh Antoni Kwarciak (OSP Witanowice),
dh Paweł Tomczyszyn (OSP Lgota), dh Grzegorz Wojnowski (OSP Tomice), dh Stanisław Wójcik (OSP Zygodowce).

Nowy zarząd oddziału gminnego związku OSP RP wybranyNowy zarząd oddziału gminnego związku OSP RP wybranyNowy zarząd oddziału gminnego związku OSP RP wybranyNowy zarząd oddziału gminnego związku OSP RP wybranyNowy zarząd oddziału gminnego związku OSP RP wybranyNowy zarząd oddziału gminnego związku OSP RP wybranyNowy zarząd oddziału gminnego związku OSP RP wybranyNowy zarząd oddziału gminnego związku OSP RP wybrany