Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Nowy plac rekreacyjny w Tomicach odebrany

Nowy plac rekreacyjny w Tomicach odebrany

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Pod koniec maja br. poprzednia dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice Maria Paśnik podpisała w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie operacji pn. „Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa placu rekreacyjnego w Tomicach”. Po czterech miesiącach nastąpił odbiór inwestycji.

We wtorek (08.10) przedstawiciel firmy Redopol Sp. z o.o. z Poznania, inspektor nadzoru, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice Aneta Homel oraz Wójt gminy Tomice Witold Grabowski spotkali się na nowym placu, by komisyjnie dokonać odbioru prac przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Zgodnie z projektem zostały zamontowane trzy podwójne urządzenia na siłowni zewnętrznej o funkcji: „podciąganie”, „drabinka”, „wyciskanie siedząc”, „prasa nożna”, „twister” i „wahadło” oraz zmodernizowane zostało istniejące boisko sportowe, które dzięki nowej bezpiecznej nawierzchni, stanie się wielofunkcyjnym obiektem spełniającym funkcje rekreacyjne.

Całość inwestycji zamknęła się kwotą 152.827,50 zł, z czego wartość dofinansowania to 84.989,00 zł (56% wartości zadania).

Operacja „Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa placu rekreacyjnego w Tomicach” została dofinansowana w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Nowy plac rekreacyjny w Tomicach odebrany