Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Nie oddali pucharu – o naszej gminie wiedzą najwięcej

Nie oddali pucharu – o naszej gminie wiedzą najwięcej

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Przed sześcioma zadaniami, przygotowanymi tradycyjnie już przez pracowników Ośrodka Kultury Gminy Tomice, stanęły cztery drużyny reprezentujące poszczególne szkoły podstawowe z naszej Gminy, by po ich rozwiązaniu wyłonić spośród siebie omnibusów wiedzy o Gminy Tomice w IX Gminnym Konkursie Wiedzy o Gminie Tomice. Uczestników, w czwartek (21.04) gościła już po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Witanowicach.

Zmaganiom przyglądali się i gorąco kibicowali uczniowie witanowickiej placówki oraz zaproszeni goście m.in. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach Stanisław Zając, proboszcz parafii w Witanowicach ks. kan. Józef Wróbel, radny Szymon Putek, sołtysi: Jan Kwarciak, Jerzy Rzepa, Jarosław Strózik, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach Józef Żegliński oraz prezeski KGW: Maria Kleszcz i Wiesława Wyzgał. W trakcie zmagań wszystkim czas umilił występy uczniów pod kierunkiem Beaty Kokoszki oraz krótkie przedstawienie przygotowane przez dzieci z kl. II wraz z opiekunami Dorotą Klają i Lidią Bandoła.

W pierwszym zadaniu trzyosobowe zespoły musiały opowiedzieć o kołach gospodyń wiejskich ze swoich miejscowości. W trakcie prezentacji multimedialnych drużyny przybliżały historię, osiągnięcia oraz ciekawostki w życia tych ważnych w życiu gminy organizacji społecznych. W następnym losowały mapę i po odgadnięciu właściwej nazwy miejscowości przypasowały zdjęcia i nazwy dla niej charakterystyczne. W kolejnych zadaniach drużyny musiały odpowiedzieć na pytania o różnej skali trudności, rozwiązać krzyżówkę oraz ułożyć rebus. Ciekawym zadaniem przygotowanym dla poszczególnych zespołów były tzw. kalambury, w których za pomocą gestów, mimiki i rysunku odgadywały hasła związane z naszą gminą. Nad całością konkursu czuwało jury, w tym roku w składzie: Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, artystka Mira Sabatowicz, sołtys z Zygodowic Bogusława Kubarek, prezeska KGW z Woźnik Irena Woderska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Woźnikach Lidia Wilk. W rolę sekretarz jury wcielił się Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witanowicach Tadeusz Kasperek.

Wiedza, którą podczas konkursu wykazywali się zawodnicy wzbudziła duży szacunek zarówno wśród zaproszonych gości, jak i jury. Poszczególne zadania pokazały bowiem, że o końcowym zwycięstwie zadecydują niewielkie różnice. Ostatecznie końcowa klasyfikacja okazała się następująca:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Witanowicach
(Ewelina Wielińska, Justyna Russek, Martyna Skrzyńska)
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Woźnikach
(Aleksandra Dębska, Zuzanna Sporek, Tomasz Mydlarz)
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Radoczy
(Julia Rączka, Gabriela Borek, Martyna Wojnowska)
IV miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach
(Martyna Łopatecka, Weronika Kufietta, Dominik Baklarz)

Zwycięska drużyna odebrała z rąk Wójta Gminy Tomice, ufundowany przez niego, puchar, zaś wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody, które ufundowała Szkoła Podstawowa w Witanowicach, Ośrodek Kultury Gminy Tomice oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomicach.

Po zmaganiach turniejowych odbyło się spotkanie ze znaną w Gminie osobą. Tym razem uczniowie, zawodnicy i goście mogli poznać Panią Mirę Sabatowicz – artystkę, właścicielkę galerii „Bałysówka”, która opowiadała o swojej przygodzie z malarstwem i ceramiką. Przypomniała również niezwykłą historię domu, w którym mieści się teraz galeria oraz jej patrona, od którego wzięła ona nazwę.

Nie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcejNie oddali pucharu - o naszej gminie wiedzą najwięcej