Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Na to czekaliśmy – duże środki zewnętrzne na gminne inwestycje

Na to czekaliśmy – duże środki zewnętrzne na gminne inwestycje

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Początek lipca przyniósł bardzo dobre informacje. Trzy planowane inwestycje w gminie Tomice doczekały się wsparcia ze środków zewnętrznych w łącznej wysokości ponad 1.300.000,00 zł.

Pierwsze zewnętrze dofinansowanie otrzymała nasza gmina na remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. W ramach projektu współfinansowanego przez Województwo Małopolskie pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” pozyskana została dotacja w wysokości 48.510,00 zł. Tym samym realizowane od 2017 roku zmiany w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Floriańskiej 16 w Tomicach powoli zbliżają się do końca. Pojawił się już tam duży i nowoczesny plac zabaw, a dzięki programowi modernizacji boisk i miejsc rekreacji stare betonowe boisko w 2019 r. uzyskało nową nawierzchnię, a dzięki tegorocznej inwestycji drugie zniszczone boisko całkowicie zmieni swój wygląd i funkcje.

Dobre wieści przyszły również z Funduszu Dróg Samorządowych. Złożony w 2020 r. projekt modernizacji ulicy Dworskiej w Tomicach na trzech odcinkach o łącznej długości blisko 1 kilometra znalazł się pierwotnie na wysokim miejscu na liście rezerwowej. W wyniku dokonanych zmian przez Ministerstwo Infrastruktury, zadanie to, dzięki wysokiej pozycji rankingowej, wskoczyło na listę podstawową i zostało zatwierdzone do realizacji. Całość zadania wyceniono na ponad pół miliona, a dotacja wyniosła aż 60 % tj. 309.545,00 zł. Ulica zyska nową nakładkę z masy mineralno-bitumicznej, pobocza – powierzchniowe utrwalenie, a rowy i przepusty zostaną odnowione.

Najważniejsze rozstrzygnięcie początku lipca zapadło w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na budowę sieci wodociągowej Tomice-Witanowice, której realizacja została oszacowania na blisko 2 mln zł. pozyskana została pomoc finansowa w wysokości 971.643,00 zł. Inwestycja będzie polegać na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej o łącznej długości 2560 m (w ramach środków zewnętrznych wybudowanych zostanie 2322 m sieci). Budowa wodociągu rozpocznie się w Tomicach od włączenia do istniejącego wodociągu w rejonie skrzyżowania ulic Wadowickiej i Krakowskiej i zostanie poprowadzona do stacji uzdatniania wody w Witanowicach. Nowa inwestycja umożliwi zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Tomice, podniesie niezawodność funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, a przede wszystkim zniweluje występujące niedobory wody, zwłaszcza w okresie letnim. W wyniku realizacji inwestycji z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę skorzysta 2852 mieszkańców Gminy Tomice.