logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
środa, 22 maja 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Kolejne pomiary jakości powietrza w Gminie Tomice

Kolejne pomiary jakości powietrza w Gminie Tomice

Kolejne pomiary jakości powietrza w Gminie Tomice

Wzorem ubiegłego roku, przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Witanowice w środę (20.03), został zainstalowany pyłomierz i przez najbliższy tydzień prowadzone będą pomiary jakości powietrza.

Pomiary dotyczyć będą stężeń pyłów zawieszonych PM10. Przed instalacją urządzenia uczniowie szkoły mogli dowiedzieć się m.in. do czego służy pyłomierz, jak działa,  jakie są dopuszczalne poziomy stężeń pyłów PM10 oraz szkodliwości ich działania.

Przeprowadzenie pomiarów ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza w naszej gminie. Zachęcamy do bieżącej obserwacji wyników pomiarów.

[wykresPM10]

Kolejne pomiary planowane są w Szkole Podstawowej w Radoczy.

 

Pomiar stężenia PM10 w miejscowości Witanowice

Dopuszczalne poziomy stężeń dla pyłu PM10

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

1.Poziom dopuszczalny – 50µg/m3 (stężenie średniodobowe), mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
2.Poziom informowania – 200 µg/m3 (stężenie średniodobowe), oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywność na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.
3. Poziom alarmowy – 300 µg/m3 (stężenie średniodobowe), oznacza że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby z chorobami układu oddechowego, krwionośnego i alergicy.

Poniżej informacje ogólne dotyczące pyłów zawieszonych PM10

Pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząstek. Pyłem zawieszonym PM10 są wszystkie cząstki mniejsze niż 10µm. Zanieczyszczenia pyłowe mogą osiągać różne rozmiary oraz kształty. Ponadto posiadają zdolność do adsorpcji na swojej powierzchni innych, bardzo szkodliwych zanieczyszczeń (dioksyn i furanów, metali ciężkich, czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – m.in. benzo(a)pirenu). Pyły zawieszone przede wszystkim emitowane są bezpośrednio a takich źródeł jak pożary, unoszenia się pyłu z palców budów, dróg niepokrytych asfaltem, procesów spalania.

Oddziaływanie

Pył zawieszony ma bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie. Ze względu na swoje małe rozmiary, z łatwością może przedostawać się do płuc, powodując zatrucie, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby alergiczne i astmę. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary, szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5. Posiada zdolność przedostawania się głęboko do płuc – pęcherzyków płucnych, powodując ich trwałe uszkodzenie, a następnie przedostawać się do krwi.

Metody ograniczania

– nie spalaj odpadów i reaguj na tego typu zachowania Twoich sąsiadów,
– przejdź na ogrzewanie ekologiczne
– używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,
– ograniczaj zużycie ciepła – ociepl swój dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki,
– korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru – nie wszędzie musisz dojechać samochodem,
– przekazuj pozostałości roślinne do odzysku – nie spalaj ich w ogrodzie.

Kolejne pomiary jakości powietrza w Gminie Tomice

„Projekt LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowywany z programu LIFE Unii Europejskiej”