Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Kolejna wakacyjna sesja Rady Gminy Tomice

Kolejna wakacyjna sesja Rady Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W poniedziałek (27.08) odbyła się 39. w tej kadencji sesja Rady Gminy Tomice. Zgodnie z przegłosowanym porządkiem obrad radni wysłuchali informacji Wójta gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli dziewięć projektów uchwał.

Radni podczas obrad:
– dokonali zmian w Statucie gminy Tomice,
– ustalili maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tomice oraz ustalili zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Tomice,
– wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie części działki położnej w Woźnikach z przeznaczeniem pod parking samochodowy przy szkole podstawowej w Woźnikach,
– wyrazili zgodę na przejęcie w nieodpłatne użytkowanie na okres 10 lat części działki położonej w Woźnikach z przeznaczeniem pod ogólnodostępny parking samochodowy,
– rozpatrzyli petycję złożoną przez mieszkańca gminy,
– dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023 oraz w uchwale budżetowej na rok 2018,
– przyjęli Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tomice.

Treść uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice