Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Kolejna środa z dobrymi informacjami

Kolejna środa z dobrymi informacjami

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W środę (05.06) w Krakowie, podczas trwającego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, odbyło się wręczenie przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego promes na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wśród gmin, które otrzymały środki finansowe na polepszenie warunków dojazdu mieszkańców do pól i gospodarstw rolnych, znalazła się także Gmina Tomice.

Wniosek złożony przez naszą gminę został pozytywnie oceniony i na modernizację ul. Podlesie w Tomicach pozyskana została dotacja w wysokości 68.619,00 zł.

Modernizacja tej drogi zakłada wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej na długości 333 mb, remont odwodnienia, obustronne ścięcie poboczy i uzupełnienie nawierzchni poboczy frezem asfaltowym wraz ze skropieniem emulsją asfaltową.

Całość inwestycji ma zamknąć się kwotą 137.258,00 zł.