Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / „Już pływam” kolejny raz w gminie Tomice

„Już pływam” kolejny raz w gminie Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Ruszyła kolejna edycja projektu „Już pływam” realizowanego pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Projekt przewiduje zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację nauki pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.
W gminie Tomice projektem objętych jest 120 uczniów klas I-VI szkół podstawowych, czyli prawie 25% ogólnej ich liczby. Uczniowie tworzą 8 grup, z których każda liczy 15 osób. Kurs obejmuje 16 zajęć 45-minutowych nauki pływania na krytej pływalni „Delfin” w Wadowicach. Potrwają one do 30 czerwca 2016 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 42.390 zł, w tym 21.490 zł pochodzi z budżetu Gminy Tomice, a 11.300 zł z budżetu Województwa Małopolskiego. Pozostałe koszty, tj. 9.600 zł pokrywają rodzice uczniów.

Realizacja projektu ma na celu:
– nabycie podstawowych umiejętności pływania przez dzieci uczestniczące w programie (oddychanie w wodzie, orientacja pod wodą, ćwiczenia typu meduza, korek itp., elementy przygotowujące do pływania podstawowymi stylami);
– wzrost zainteresowania pływaniem i potrzebą ruchu dzieci jako sposobu na podniesienie ogólnej sprawności fizycznej oraz zapobieganie i korygowanie wad postawy i skrzywień kręgosłupa;
– zapoznanie uczestników programu z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, zachowania się na pływalni, wystąpieniem możliwych zagrożeń na kąpieliskach oraz sposobami ich zapobiegania, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa dzieci w czasie kąpieli w akwenach wodnych i kąpieliskach;
– zagospodarowanie wolnego czasu w celu zapobiegania patologiom społecznym i uzależnieniom.

"Już pływam" kolejny raz w gminie Tomice