Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Jubileusz – Wielkie Święto Szkoły

Jubileusz – Wielkie Święto Szkoły

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W środę (20.03) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy odbył się Jubileusz 20-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II połączony z otwarciem Izby Pamięci Patrona i poświęceniem kapliczki powracającej na teren szkoły.

Uroczystości rozpoczęto udziałem w dziękczynnej Mszy świętej, pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego – Metropolity Lwowa, sekretarza Jana Pawła II, po której cała społeczność szkolna i zaproszeni goście zgromadzili się na sali gimnastycznej.

Dyrektor szkoły Stanisław Gliwa przywitał przybyłych na tę uroczystość gości: Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego – Metropolitę Lwowa, Wiceprezes Rady Ministrów panią Beatę Szydło, Senatora RP pana Andrzeja Pająka oraz księży, przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych, przedstawicieli instytucji i organizacji  współpracujących ze szkołą, a także przybyłych na uroczystość emerytowanych i czynnych zawodowo nauczycieli i pracowników szkoły, absolwentów, uczniów i przedstawicieli mediów.

Podczas uroczystości głos zabrali także Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowa, Wiceprezes Rady Ministrów pani Beata Szydło, Senator RP pan Andrzej Pająk oraz w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego pan Filip Kaczyński.

Niezwykle wzruszająca okazała część artystyczna, w której uczniowie wykonali pantomimę przedstawiającą życie Patrona Jana Pawła II, a całą uroczystość uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego.

 Izba Pamięci Patrona Szkoły to miejsce szczególne, „jest ona niejako „sercem” szkoły, w którym jeszcze bardziej odczuwać będziemy bliskość naszego Patrona i które to miejsce pomoże nam wzrastać duchowo i podążać śladami Ojca Świętego, a także przyczyni się do szerzenia kultu i nauczania św. Jana Pawła II” – podkreślał przed jej otwarciem Dyrektor Stanisław Gliwa.

Aktu otwarcia dokonali: Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowa, Wiceprezes Rady Ministrów pani Beata Szydło, Senator RP pan Andrzej Pająk, Burmistrz Wadowic pan Bartosz Kaliński, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego pan Filip Kaczyński, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach pani Maria Nitka oraz Starosta Powiatu Wadowickiego pan Eugeniusz Kurdas.

Jubileusz był też okazją do wręczenia odznaczeń: Zasłużony dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II, które przyznano panu Stanisławowi Wójtowiczowi, panu Józefowi Jodłowskiemu oraz panu Józefowi Łasakowi i panu Kazimierzowi Kuzonowi. To osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do nadania szkole imienia Jana Pawła II.

Wręczono również nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu „Jan Paweł II – Przyjaciel i Mistrz Młodych”, którego organizatorem od lat jest nasz Zespół Szkół. W tym roku uczestniczyło w nim w nim ok. 50 uczniów z 10 szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu wadowickiego.

Uroczystości zakończyły się podziękowaniami i życzeniami oraz zaproszeniem do zwiedzania „serca szkoły” – Izby Pamięci Patrona.

Źródło: ZSCKU w Radoczy