Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Jednogłośnie absolutorium dla Wójta Gminy Tomice

Jednogłośnie absolutorium dla Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (15.06) odbyła się wyjazdowa XXXVII sesja Rady Gminy Tomice. Radni zostali zaproszeni do Domu Strażaka w Woźnikach. Po wysłuchaniu informacji Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, radni przystąpili do rozpatrzenia siedemnaście projektów uchwał.

Najważniejszym punktem porządku obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tomice za 2017 rok. Procedura udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tomice rozpoczęła się od wysłuchania przez radnych opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu Gminy Tomice za 2017 rok, wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Tomice z tego tytułu oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniującymi zarówno przedłożony wniosek z tytułu wykonania budżetu Gminy Tomice za 2017 rok, jak i sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2017 rok. Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania, w trakcie którego Rada Gminy Tomice jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Tomice Witoldowi Grabowskiemu absolutorium za 2017 r.

Radni dokonali uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza – obszar 3 obejmującego teren po byłym „bioclerze”, zaktualizowali „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice”, wprowadzili nowy „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice”, określili wynagrodzenie Wójta Gminy Tomice, zgodnie z nowymi przepisami oraz dokonali zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

Radni, po wysłuchaniu opinii właściwych Komisji, podjęli również dziewięć uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji skierowanych do Rady Gminy Tomice.