Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 15.06.2018 r.

Informacja Wójta o funkcjonowaniu gminy z 15.06.2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Na posiedzeniu Rady Gminy Tomice w dniu 15 czerwca br. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski przedstawił radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym, tj. od 18 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

1. Gmina podpisała umowy na:
a) remont części dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i instalacji odgromowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Witanowicach za kwotę 123.000,00 zł,
b) malowanie sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Witanowicach za kwotę 14.760,00 zł,
c) modernizację drogi gminnej ul. Czarny Las w miejscowości Tomice za kwotę 149.445,00 zł,
d) remont drogi gminnej ul. Nowy Świat w miejscowości Witanowice za kwotę 45.264,00 zł.

2. Gmina Tomice podpisała list intencyjny z Województwem Małopolskim w sprawie przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”.

3. Rozpisano zapytania ofertowe na:
a) remont drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Zygodowice,
b) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza w rejonie skrzyżowania
ul. Jagiellońskiej i Zielonej.

4. Wykonano pozimowy remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Tomice za kwotę 117.632,00 zł.

5. Wykonano remont przepustu ul. Podlesie w miejscowości Tomice za kwotę 5.800,00 zł.

6. Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej kamieniem łamanym w miejscowości Zygodowice za kwotę 5.000,00 zł.

7. Wykonano koszenie poboczy skarp i przeciwskarp dróg gminnych na terenie Gminy Tomice za kwotę 15.525,00 zł.

8. Wykonano remont nawierzchni drogi do boiska sportowego w miejscowości Woźniki kamieniem łamanym za kwotę 4.500,00 zł.

9. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Tomice – kwota dofinansowania 31.020,00 zł.

10. Gmina Tomice zawarła notarialną umowę sprzedaży działki w miejscowości Radocza o wartości 1.300,00 zł.

11. Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz konkurs na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Tomicach.

12. Zrealizowano zamówienia w ramach funduszu sołeckiego na:
a) dostawę piaskarki lekkiej dla LKS Dąb Tomice,
b) dostawę wyposażenia kuchni w budynkach OSP Witanowice i Zygodowice,
c) dostawę tablicy informacyjnej dla sołectwa Zygodowice,
d) zakup strojów dla KGW w Radoczy,
e) dostawę zastawy stołowej dla OSP Tomice.

13. Odbyły się następujące zebrania, spotkania i imprezy, w których wójt brał udział:
a) Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Radoczy 26 maja,
b) XVII Rodzinny Rajd Rowerowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach 27 maja,
c) Konwent Wójtów, Burmistrzów i Starosty Wadowickiego 29 maja,
d) debata oświatowa pn. „Kierunki rozwoju edukacji w gminie Tomice w myśleniu o uczniu XXI wieku” w Ośrodku Kultury Gminy Tomice 7 czerwca,
e) Muzyczny Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Woźnikach 9 czerwca,
f) II Turniej Wsi Gminy Tomice w Woźnikach 10 czerwca,
g) konferencja „Ekomuzeum – sieciowy produkt turystyki dziedzictwa” w Osieku 13 czerwca,
h) posiedzenia: Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Edukacji i Kultury 11 czerwca, Komisji Rewizyjnej 11 czerwca oraz Komisji Finansów i Infrastruktury 15 czerwca.