Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Informacja o organizacji pracy Urzędu Gminy Tomice i jednostek organizacyjnych w związku z epidemią koronawirusa

Informacja o organizacji pracy Urzędu Gminy Tomice i jednostek organizacyjnych w związku z epidemią koronawirusa

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, kierując się dobrem zarówno klientów, jak i pracowników samorządowych Urząd Gminy w Tomicach oraz jego jednostki organizacyjne NIE PROWADZĄ bezpośredniej obsługi klientów. Niniejsza decyzja obowiązuje do odwołania.

Kontakt z Urzędem Gminy i jednostkami organizacyjnymi odbywa się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, korespondencji tradycyjnej oraz skrzynki podawczej umieszczonej przed budynkiem Urzędu Gminy w Tomicach przy ul. Wadowickiej 51.

Urząd Gminy w Tomicach oraz jednostki organizacyjne, łącznie z wymienionymi w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2020 r. Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zadaniami niezbędnymi do zapewnienia pomocy obywatelom z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) świadczenia usług komunalnych;
5) ochrony środowiska, w tym dotyczących:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

realizują na bieżąco wszystkie zadania przypisane ustawami.

KONTAKT BEZPOŚREDNI W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYMIENIONYCH W ROZPORZĄDZENIU MOŻLIWY WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU WIZYTY Z PRACOWNIKIEM ODPOWIEDZIALNYM MERYTORYCZNIE ZA DANĄ SPRAWĘ.

Do Państwa dyspozycji pozostają następujące dane kontaktowe Urzędu Gminy Tomice:
– adres korespondencyjny: ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice
– ePUAP: /r8w9r04agv/skrytka
– adres e-mail: gmina@tomice.pl
– tel. 33 823 35 98
Pełne dane kontaktowe znajdują się >>>tutaj<<<