Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Gmina Tomice w „regionie beskidy”

Gmina Tomice w „regionie beskidy”

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W czwartek (08.06) Gmina Tomice została uroczyście przyjęta do Stowarzyszenia „Region Beskidy”. Nowymi członkami Stowarzyszenia zostali również Gmina Jordanów oraz Stowarzyszenie Dolina Karpia. Z tej okazji na ręce Iwony Bilskiej – burmistrza Jordanowa, Witolda Grabowskiego – wójta Gminy Tomice oraz Franciszka Sałaciaka – prezesa Stowarzyszenia Dolina Karpia, przewodniczący Euroregionu Beskidy – Zbigniew Michniowski wręczył Certyfikaty Członkostwa oraz tablice drogowe, tzw. witacze Euroregionu Beskidy. Uroczystość odbyła się w czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Region Beskidy”, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Na posiedzeniu zatwierdzono m. in. sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za 2015 r. oraz zapoznano się ze sprawami bieżącymi Stowarzyszenia jak również planami przedsięwzięć na 2016 r.

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zostało powołane 20 lipca 1999 r. aby podejmować działania mające na celu uaktywnienie współpracy w ramach polsko – czesko – słowackiej wspólnoty pn. Euroregion Beskidy poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych.

Uroczyste podpisanie trójstronnej umowy o polsko – czesko – słowackiej wspólnocie miało miejsce 9 czerwca 2000 r. w Domu Narodowym we Frýdku-Místku (Republika Czeska).

Podczas pierwszego inauguracyjnego posiedzenia Euroregionu Beskidy 13 września 2000 r. w miejscowości Terchová (Republika Słowacka) wybrano władze Euroregionu Beskidy, zatwierdzono Statut oraz Regulamin Obrad Prezydium.

Polska cześć Euroregionu Beskidy administrowana przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” zajmuje powierzchnię 3 037 km2, obszar ten zamieszkiwany jest przez blisko 720 000 osób.
Siedzibą Stowarzyszenia „Region Beskidy” jest budynek przy ulicy Widok 18/1-3 w Bielsku-Białej. Dyrektorem Biura jest pan Marcin Filip.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Biuro należą:
– przygotowanie wspólnych polsko – słowacko – czeskich stoisk na międzynarodowych targach turystycznych,
– działalność wydawnicza (informacyjno-promocyjna),
– przygotowanie międzynarodowych imprez kulturalnych oraz sportowo – rekreacyjnych,
– uczestnictwo w pracach nad tworzeniem dokumentacji wdrażającej programy europejskie,
– zarządzanie wnioskami w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy (ogłaszanie naboru wniosków o dofinansowanie, prowadzenie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów wspólnych projektów, monitoring oraz rozliczanie projektów).

Do Stowarzyszenia „Region Beskidy” należy 35 gmin, w tym z powiatu wadowickiego: Brzeźnica, Spytkowice i Tomice, 4 powiaty, 4 członków wspierających i 3 członków honorowych. Gmina Tomice przystąpiła do „Regionu Beskidy” po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy Tomice w uchwale Nr XIII/104/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.