Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Druhowie strażacy podsumowali 2019 rok

Druhowie strażacy podsumowali 2019 rok

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach gościła w sobotę (14.12) przedstawicieli zarządów jednostek OSP z terenu naszej Gminy. Przybyli oni na sprawozdawcze zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach za rok 2019. Wybór tej jednostki był nieprzypadkowy. W październiku tego roku zakończyły się bowiem prace remontowe przy remizie woźnickiej jednostki.

Zebranie rozpoczęło się od przywitania przybyłych gości, m.in.: Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Tomice Pawła Adamika z radnymi i sołtysami oraz członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Krakowie dh Antoniego Kwarciaka.

Kolejnym punktem obrad były sprawozdania roczne przedstawione przez Prezesa Zarządu dh Stanisława Zająca, Komendanta Gminnego dh st. asp. w st. spocz. Piotra Bilińskiego, Skarbnika Zarządu dh Leszka Żaka, a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dh Szymona Putka.

W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski poinformował o najważniejszych wydatkach, które zostały poniesione na ochronę przeciwpożarową w 2019 roku. Związane one były m.in. z remontem i termomodernizacją budynku OSP w Woźnikach, zakupem sprzętu hydraulicznego dla OSP Radocza, utwardzeniem placu przed remizą OSP w Tomicach i zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Witanowicach. Zwrócił też uwagę na zrealizowany przegląd i sukcesywną wymianę hydrantów w gminie.

Po dyskusji dotyczącej funkcjonowania oraz spraw bieżących jednostek OSP, posiedzenie zostało zamknięte.