Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Druhowie strażacy ćwiczyli w Woźnikach

Druhowie strażacy ćwiczyli w Woźnikach

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W środę (05.06) w Woźnikach zostały przeprowadzone wspólne ćwiczenia strażackie druhów ochotników z gminnych jednostek OSP oraz strażaków z PSP Wadowice. Jako miejsce ćwiczeń wybrano Woźniki i przepływający przez to sołectwo potok Zygodówka. W ubiegłym miesiącu bowiem, z uwagi na obfite opady deszczu, wysoki stan wody i niebezpieczeństwo wystąpienia z brzegów, to na ten potok były zwrócone oczy wszystkich mieszkańców gminy.

Druhowie strażacy zostali wezwani na miejsce zbiórki tuż przed godz. 10.00. Dopiero na miejscu zapoznali się z tematyką tegorocznych ćwiczeń.

Ok. godz. 20.00 została przekazana informacja o podwyższającym się stanie wody na potoku Zygodówka i możliwości wystąpienia jej z brzegów. Na miejsce zostały zadysponowane jednostki gminne OSP oraz zastęp z PSP Wadowice – poinformował druhów kierujący działaniami st. kpt. inż. Bartłomiej Kowalski.

Strażacy przystąpili do realizacji przydzielonych im trzech zadań tj. zabezpieczenia rękawami przeciwpowodziowymi wałów potoku od strony kościoła, zabezpieczenia workami z piaskiem wałów od strony centrum wsi oraz przepompowania wody za pomocą dwóch linii w dolny odcinek koryta potoku z pominięciem newralgicznego zakola przy mostku na ul. Kościelnej. Dodatkowo przećwiczono kierowanie ruchem oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Trwające ponad godzinę ćwiczenia wykazały bardzo dobre przygotowanie druhów strażaków do działań ratowniczych na dużym terenie, gdzie nie wszystkie zdarzenia da się przewidzieć – podsumował akcję mł. bryg. mgr Jacek Kolber.