Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Druhowie strażacy ćwiczyli na obiektach szkolnych w Radoczy

Druhowie strażacy ćwiczyli na obiektach szkolnych w Radoczy

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W niedzielne popołudnie (16.09) na placu przy radockiej remizie zgromadziło się jedenaście zastępów OSP z sześciu jednostek gminnych. Tam bowiem zaplanowano zbiórkę przed gminnymi ćwiczeniami gotowości bojowej, które zorganizował Zarząd Gminny Związku OSP RP w Tomicach.

Tegoroczne ćwiczenia taktyczno-bojowe dotyczyły działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach garażowych na terenie placówek oświatowych.

Dyżurny operacyjny SK KP PSP Wadowice otrzymał (aplikacyjnie o godz. 20.00) informację telefoniczną od pracownika ZSCKU w Radoczy o zauważeniu dużego zadymienia w budynku garażowych zlokalizowanym na terenie szkoły. Według informacji zgłaszającego w garażu przebywał 4 pracowników, z którymi nie ma kontaktu i prawdopodobnie znajdują się nadal w obiekcie. Piąta osoba, prawdopodobnie poszkodowana oddaliła się z nieznanym kierunku. Zgodnie z przekazaną informacją w budynku jest instalacja elektryczna i garażowane są ciągniki rolnicze – przekazał uczestniczącym w ćwiczeniach jednostkom Komendant Gminny OSP st. asp. w st. spocz. dh Piotr Biliński.

Podczas akcji poszczególnym poszczególne zastępcy sprawnie realizowali swoje działania związane z przeprowadzeniem rozpoznania wstępnego i właściwego, zabezpieczeniem i oświetleniem terenu akcji, działaniami ratowniczymi wewnątrz obiektu tj. przeszukaniem, ewakuacjom osób i gaszeniem pożaru wewnątrz obiektu), podawaniem środków gaśniczych w natarciu na dach, organizacją zaopatrzenia wodnego przy wykorzystaniu hydrantu naziemnego, organizacji doraźnego punktu medycznego, udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym osobom oraz prowadzeniem akcji poszukiwawczej poszkodowanej osoby.

Ćwiczenia te obserwowali mieszkańcy naszej Gminy oraz zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak, radny powiatu wadowickiego Józef Łasak, dyrektor ZSCKU w Radoczy Stanisław Gliwa, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie dh Antoni Kwarciak oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach dh Stanisław Zając.

Podczas podsumowania ćwiczeń rozjemcy z PSP Wadowice, którzy na bieżąco przekazywali druhom strażakom uwagi do realizowanych zadań, stwierdzili, że druhowie ze wszystkich gminnych jednostek OSP dobrze zrealizowali wszystkie założone cele ćwiczeń.