Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Dotacje na piece i oczyszczalnie zwiększone

Dotacje na piece i oczyszczalnie zwiększone

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W czwartek (18.03) odbyła się kolejna, XXVIII sesja Rady Gminy Tomice. Obradujący na sali gimnastycznej radni zapoznali się z informacją Wójta o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym oraz ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tomice.

Po dokonaniu zmian w porządku obrad, Rada Gminy Tomice rozpatrzyła 11 projektów uchwał. Radni:

– dokonali zmian w uchwale budżetowej – zwiększyli do kwoty 295.000,00 zł dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na wymianę źródeł ciepła; pozwoli to na realizację wszystkich wniosków złożonych w lutowych naborach tj. wymianę 18 przydomowych oczyszczalni i 41 pieców;

– wprowadzili zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2027;

– przyjęli sprawozdania czterech komisji Rady Gminy Tomice za rok 2020;

– przyjęli „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tomice w 2021 roku”;

– wprowadzili zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;

– rozpatrzyli cztery petycje skierowane do Rady Gminy Tomice;

– w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego i złożeniem wniosku o rozwiązaniu stosunku pracy odwołali z dniem 31 marca br. Panią Barbarę Targosz ze stanowiska Skarbnik Gminy Tomice;

– w związku ze spełnieniem wymagań formalnych, niezbędnych do objęcia funkcji Skarbnika Gminy Tomice, powołali z dniem 1 kwietnia br. Panią Anną Pająk na stanowisko Skarbnika Gminy Tomice.