Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Dotacja PONE dla Gminy Tomice

Dotacja PONE dla Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (21.09) w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Tomice o dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice – cz. III” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 133.250,00 zł, koszt kwalifikowany zadania – 266.500,00 zł.

W ramach inwestycji wymienionych zostanie 30 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły na ekogroszek, biomasę oraz kotły gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 9.630,38 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt – Witold Grabowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Targosz.