Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Dodatkowe środki z konkursów dla szkół

Dodatkowe środki z konkursów dla szkół

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

We wrześniu br. gmina Tomice złożyła wnioski do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie gminnych placówek oświatowych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 oraz „Aktywnej Tablicy”. Oba zostały rozpatrzone pozytywnie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach otrzymał wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w wysokości 12.000,00 zł na zakup książek do placówki, przeprowadzenie działań promocyjnych oraz zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej. Szkoła znalazła się w gronie 266 placówek wychowania przedszkolnego, 249 szkół i 1 biblioteki pedagogicznej, którym dotacji na realizację własnych projektów udzielił Wojewoda Małopolski. Łączny koszt zadania to 15.000,00 zł.

Gminne placówki oświatowe otrzymały również wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w łączniej wysokości 70.000,00 zł.
Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 325 szkół. Wśród tych placówek znalazły się: Szkoła Podstawowa w Woźnikach oraz Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach. Obie placówki będą realizować projekty warte 43.750,00 zł, a każda z nich na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych otrzyma dofinansowanie w kwocie 35.000,00 zł.