Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Dobre miejsce Tomic w rankingu MISTiA

Dobre miejsce Tomic w rankingu MISTiA

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Od 2010 r. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie prowadzi Ranking Gmin Małopolski. Tegoroczny obejmuje lata 2016-2018.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny – informują autorzy rankingu.

Na pozycje w rankingu składa się wiele czynników. Brano pod uwagę dochody własne gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Policzono wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca, bo świadczy to inwestowaniu samorządu w rozwój. Zmierzono zadłużenie czy jest na bezpiecznym poziomie. Przeanalizowano wydatki na administrację. Policzono skuteczność pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych. Zbadano na jakim poziomie prowadzone jest nauczanie, kierując się średnim wynikiem w % egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. Poddano analizie dostępność do przedszkoli, zbierając dane jaki jest odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat. Wzięto pod uwagę także wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych.

W rankingu bardzo dobrze wypadła nasza Gmina, która znalazła się na 74 miejscu w skali województwa i 6 miejscu w powiecie wadowickim. Biorąc pod uwagę poszczególne czynniki, które przełożyły się na ten dobry wynik, to warto zauważyć, wysokie 31 miejsce w województwie w „wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018″ oraz 28 miejsce w „saldzie migracji na 1000 ludności w 2018 r.”.