Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Ćwiczenia obronne „Czerwiec 2017” w naszej Gminie

Ćwiczenia obronne „Czerwiec 2017” w naszej Gminie

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W dniu dzisiejszym (20.06) i we środę (21.06) na terenie wszystkich gmin powiatu wadowickiego odbywa się wieloszczeblowe powiatowe ćwiczenie obronne „Czerwiec 2017”. Na terenie Gminy Tomice, w związku z sytuacją powstałą w wyniku zdarzenia radiacyjnego, została uruchomiona „Akcja Jodowa”.

Zgodnie z założeniami ćwiczenia obronnego źródło promieniowania stanowił uszkodzony w wyniku przeprowadzonego zamachu terrorystycznego reaktor w elektrowni jądrowej w Dukovanach (Czechy). Z danych uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwową Agencję Atomistyki monitoringu ogólnokrajowego, wynikało, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo przemieszczania się nad obszarem województwa małopolskiego pyłu promieniotwórczego, składającego się z cząstek izotopu promieniotwórczego jodu 131. W związku z  powyższym Wojewoda Małopolski polecił podjęcie działań interwencyjnych mających na celu podanie mieszkańcom województwa preparatów ze stabilnym jodem. Na podstawie „Planu przygotowania i dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Tomice” aplikacyjnie rozwinięto pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Gminny Punkt Dystrybucji Preparatów Jodowych oraz Punkty Wydawania Preparatów Jodowych na bazie czterech gminnych placówek oświatowych. Upoważniony przedstawiciel Urzędu Gminy w Tomicach dokonał odbioru preparatów jodowych z Powiatowego Punktu Dystrybucji. Za pomocą urządzeń nagłaśniających zamontowanych na samochodach Ochotniczych Straży Pożarnych poinformowano mieszkańców Gminy Tomice o rozpoczęciu dystrybucji preparatów stabilnego jodu. Informacje na temat lokalizacji Punktów Wydawania Preparatów Jodu zostały podane do publicznej wiadomości poprzez ww. urządzenia nagłaśniające, obwieszczenia rozplakatowane na tablicach informacyjnych na terenie gminy, oraz komunikaty na stronach internetowych lokalnych portali informacyjnych i stronie Urzędu Gminy Tomice.

W ramach ćwiczeń praktycznych zorganizowano Punkt Wydawania Preparatów Jodowych na bazie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach. Za zabezpieczenie punktu odpowiedzialni byli funkcjonariusze Policji (Dzielnicowi) oraz pracownicy szkoły. Obsadę osobową punktu stanowił personel szkoły (higienistka, sekretarka, pomoc administracyjna). Całością prac punktu wydawania kierował dyrektor zespołu. W pokazie wydawania preparatów jodowych wzięło udział ok. 20 dzieci uczęszczających do placówki – poinformował inspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności Grzegorz Tomczyszyn.

Akcja Jodowa na terenie Gminy Tomice przebiegła sprawnie i zgodnie z procedurami przyjętymi w „Planie przygotowania i dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Tomice”.