Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / Brawo mieszkańcy. Segregacja śmieci w gminie najlepsza w powiecie i 11 w Małopolsce.

Brawo mieszkańcy. Segregacja śmieci w gminie najlepsza w powiecie i 11 w Małopolsce.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

Główny Urząd Statystyczny opublikował zestawienie gmin według uzyskanych poziomów selektywnej zbiórki odpadów w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu 2018 roku.

Jak wyjaśnił GUS wskaźnik „Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku” za 2018 r. stanowi udział procentowy odpadów odebranych/zebranych selektywnie z gospodarstw domowych oraz innych źródeł w całym strumieniu odebranych/zebranych odpadów komunalnych, włączając odpady zmieszane.

Urząd podkreślił, że wskaźnik ten dotyczy zbiórki selektywnej, a nie procesów przetwarzania odpadów i nie jest wskaźnikiem ilościowym opisującym zjawisko recyklingu. Według GUS dane do wyliczaniu wskaźnika gromadzone są na formularzu M-09 „Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych”, które składają podmioty prowadzące w ciągu roku sprawozdawczego działalność związaną z gospodarowaniem odpadami – w tym odbieraniem lub zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów komunalnych.

Z danych GUS wynika, że w 2018 r. w Polsce zebrano selektywnie ponad 3,6 mln ton (29 proc. ogółu wytworzonych odpadów komunalnych), co oznacza wzrost ilości tych odpadów o 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

W miastach w 2018 r. zebrano selektywnie 106 kg na mieszkańca, na obszarach wiejskich 76 kg na mieszkańca. Co ciekawe ilość selektywnie zebranych odpadów jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych powiatach i gminach i zależy w dużym stopniu od tego, jak został zorganizowany przez władze lokalne system zbierania tego typu odpadów.

Selektywne zbieranie odpadów (2478 gmin)
Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w 2018 r. Dane w procentach

255 – TOMICE – 49,1 % (zebrane selektywnie) – 11 miejsce w Małopolsce
782 – Brzeźnica – 35,1 %
1034 – Wadowice – 31,4 %
1103 – Kalwaria Zebrzydowska – 30,3 %
1124 – Stryszów – 30,0 %
1220 – Wieprz – 28,7 %
1254 – Spytkowice – 28,3 %
1481 – Andrychów – 25,5 %
1830 – Lanckorona – 21,0 %
2245 – Mucharz – 14,9 %

Źródło: GUS