Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia / „Bezpieczny strażak 2016” – mundury przekazane

„Bezpieczny strażak 2016” – mundury przekazane

Opublikowano w dniu: w kategorii: Wydarzenia  

W piątek (07.10) w Urzędzie Gminy Tomice nastąpiło przekazanie 8 zestawów umundurowania dla druhów z trzech jednostek OSP znajdujących się na terenie nasz gminy. Z rąk wójta Witolda Grabowskiego otrzymali je przedstawiciele OSP Tomice, OSP Zygodowice i OSP Witanowice.

Dofinansowanie w wysokości 10.700,00 zł na zakup 8 kompletów umundurowania ochronnego dla strażaków ochotników z trzech jednostek OSP, gmina Tomice otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach realizacji programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak 2016”.

Dzięki zakupowi odzieży i obuwia ochronnego, posiadających odpowiednie atesty dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, nastąpi zwiększenie zabezpieczenia strażaków – ratowników przed skutkami likwidacji zagrożeń, poprawi się bezpieczeństwo strażaków – ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz zmniejszy się zagrożenie w środowisku naturalnym, w tym szczególnie cennym przyrodniczo obszarze NATURA 2000.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 21.400,00 zł.